Telekosztás – Megosztás

A telekmegosztás a telekalakítási eljárás egyik változata.  Olyan folyamat, melynek során egy vagy több telekből kettő, vagy több, külön helyrajzi számon szereplő telket alakítunk ki. Mindez szigorú szabályokhoz kötött és csak a helyi önkormányzat jegyzője, ill. az építésügyi hatóság bevonásával valósítható meg. Ha szeretné megosztani telkét, kérje földmérő segítségét, aki pontosan tudja, milyen engedélyeket kell beszerezni és elvégzi a szükséges méréseket is.

 

A telekmegosztás lépései:

 • mielőtt felkeresi a földmérőt, a helyi önkormányzattól, vagy építésügyi hatóságtól kell beszerezni egy hozzájáruló nyilatkozatot (elvi telekalakítási engedély), miszerint jóváhagyják a tervezett telekmegosztást
 • az önkormányzat három hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot és térképmásolatot is kérhet majd a telekről,
 • az illeték befizetése és a megfelelő formanyomtatványok kitöltése után az önkormányzat kiállítja az engedélyt, tehát jöhet a földmérő szakember, aki egy előre egyeztetett időpontban elvégzi a szükséges méréseket és felméri a környezetet
 • a rendelkezésre álló adatok alapján és a megfelelő jogszabályok figyelembevételével a földmérő megtervezi az osztóvonal helyét a térképen
 • ezt újabb terepmunka követi, amikor megtörténik az osztóvonal tényleges kijelölése a helyszínen
 • ezek után tudja elkészíteni és benyújtani a földmérő a földhivatal számára a megosztási dokumentációt
 • a földhivatal ellenőrzi, hogy minden feleljen meg a hatályos jogszabályoknak és végül záradékolja a dokumentumokat, amire 60 nap áll rendelkezésére
 • szinte az utolsó munkafolyamat, hogy a földmérő elkészíti a változási vázrajzokat és 5 példányban átadja a megbízónak, aki ezt követően kezdeményezheti a megosztást a földhivatalnál
 • a hivatal végül kiállítja telekalakítást engedélyező határozatot, ami egy évig érvényes, miután jogerőssé vált
 • ha senki sem fellebbez, akinek lehetősége lenne rá (pl. szomszéd) 15 napig, a földhivatal átvezeti a tulajdoni lapra és az ingatlan nyilvántartási térképen az új telkek adatait

Segítünk, hogy mire van szüksége!

Laikusként nem mindig egyszerű rájönni, melyik földmérési feladat vezet eredményre, ezért készítettünk magyarázatokat a szolgáltatásainkhoz. Nézze meg őket, ha nem biztos benne, mire van szüksége.

Miért az AlbaGIS?

 • Megoldás orientált gondolkodás
 • Megbízható ügyfélképviselet
 • Komplex megoldások
 • Minősített szaktudás
 • Kedvező árak

Kapcsolat

Hívjon

Címünk

8000 Székesfehérvár
Királykút lnd. 1. II/3.